Přepnout na navigaci

Whistleblowing

Naše organizace zavedla následující vnitřní oznamovací systém v souvislosti s plněním povinností dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon").

Whistleblowing – shrnutí interní směrnice a informace pro oznamovatele (*.pdf, 3,3 MB)

nahoru