Přepnout na navigaci

GDPR

Naše organizace je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem a zpracovatelem osobních údajů žáků, studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců i některých dalších osob.

Každý subjekt, jehož osobní údaje organizace zpracovává, má právo požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích, požadovat jejich opravu, výmaz či omezení zpracování a na přenositelnost těchto údajů. V rozsahu, ve kterém jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu, je tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolatelný. V případě, že se subjekt domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právním řádem, může vznést námitku proti jejich zpracování nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Sokolská 1, 602 00 Brno
IČO: 00 559 415
e-mail: posta@sokolska.cz
tel.: 541 427 111

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D.
e-mail: jaroslav.hodal@sokolska.cz
tel.: 541 427 129

nahoru