Přepnout na navigaci

Ke stažení

Materiály pro SPŠ

FORMULÁŘE
Potvrzení o studiu pro školní rok 2021/2022 (*.pdf, 225 kB)
Propustka (*.pdf, 176 kB)
MATURITA

Opatření obecné povahy MŠMT 2021- únor (informace k maturitní zkoušce)

Návrh způsobu a kritérií hodnocení zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky (*.pdf, 1,3 MB)

Profilová část maturitní zkoušky 2020/2021

Časový harmonogram praktické zkoušky z odborných předmětů (*.pdf, 565 kB)
Pokyny k vypracování praktické zkoušky z odborných předmětů 2020/2021 (*.pdf, 590 kB)
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – témata maturitních prací s obhajobou pro školní rok 2021/2022 (*.pdf, 432 kB)
Profilová část maturitní zkoušky – maturitní témata pro školní rok 2020/2021 (*.pdf, 201 kB)
Seznam četby k maturitní zkoušce 2022 (*.doc, 67 kB)
Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2022 (*.pdf, 376 kB)
ODBORNÁ PRAXE
Elektronický formulář pro zápis údajů k odborné praxi žáka
Smlouva (*.doc, 28 kB)
Potvrzení kategorizace prací (*.doc, 77 kB)
Formulář hodnocení a evidence docházky (*.pdf, 1,25 MB)
OSTATNÍ
Základní pravidla technického kreslení (*.doc, 227 kB)
PROTOKOLY
Protokol pro měření v automatizaci (*.doc, 38 kB)
Protokol pro měření v elektrotechnice (*.doc, 38 kB)
ROČNÍKOVÁ PRÁCE
Ročníková práce ve 3. ročníku technického lycea – zásady zpracování (*.pdf, 489 kB)
Ročníková práce z českého jazyka – formální a grafické požadavky (*.pdf, 40 kB)
ŽÁDOSTI
Žádost o opakování ročníku (*.doc, 24 kB)
Žádost o přerušení studia (*.doc, 24 kB)
Žádost o ukončení studia (*.doc, 24 kB)
Žádost o uvolnění z TEV (*.doc, 43 kB)
Žádost o uvolnění žáka z vyučování (soustředění, rekreace) (*.pdf, 181 kB)
Vzor žádosti pro Individuální vzdělávací plán (*.pdf, 30 kB)
Žádost o vrácení přeplatku kreditu ze stravování (*.pdf, 50 kB)
Žádost o učebnice (pro sociálně slabé žáky) (*.pdf, 125 kB)Materiály pro VOŠ

FORMULÁŘE
Potvrzení o studiu pro školní rok 2020/2021 (*.pdf, 225 kB)
ABSOLUTORIUM
Absolventská práce – formulář hodnocení (*.doc, 30 kB)
Absolventská práce – pokyny k editaci absolventské práce (*.doc, 42 kB)
Absolventská práce – příklady citací zdrojů (*.pdf, 162 kB)
Přehled témat absolventských prací
ODBORNÁ PRAXE
Formulář smlouvy o praxi (*.doc, 42 kB)
ŽÁDOSTI
Žádost o druhý opravný termín (*.doc, 28 kB)
Žádost o přerušení studia (*.doc, 28 kB)
Žádost o ukončení studia (*.doc, 27 kB)
Žádost o uznání hodnocení předmětu na základě předchozího studia
nahoru