Přepnout na navigaci

Výsledky přijímacího řízení pro obory SPŠ

Výsledky přijímacího řízení na SPŠ pro školní rok 2022/2023

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Ekonomika a podnikání

Výsledky JPZ na obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (*.pdf, 454 kB)

Strojírenství

Výsledky JPZ na obor 23-41-M/01 Strojírenství (*.pdf, 305 kB)

Technické lyceum

Výsledky JPZ na obor 78-42-M/01 Technické lyceum (*.pdf, 201 kB)

 

Výsledky budou zveřejněny v pátek 29.04.2022 od 12:00 hodin na této stránce a ve vestibulu školy.
V seznamu přijatých a nepřijatých jsou uchazeči evidováni pod evidenčním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky). Pokud uchazeč nekoná přijímací zkoušky na naší škole, evidenční číslo bude zasláno na e-mail zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce ke studiu.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí i nepřijetí za oznámená a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ /NEPŘIJETÍ

Přijatým i nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno na e-mailovou adresu zákonného zástupce, kterou uvedl na přihlášce ke studiu.
Originál rozhodnutí si bude možné vyzvednout v termínech:
pondělí 09.05.2022 v době 8:00–11.00 a 13:00–17:00.
středa 11.05.2022 v době 8:00–11.00 a 13:00–17:00.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Termín odevzdání: do 13.05.2022
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Uchazeči přijatí na obor Strojírenství uvedou na zápisovém lístku i specializaci, o kterou mají zájem. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

ODVOLÁNÍ

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat k rukám ředitele školy ve lhůtě 3 dnů od doručení rozhodnutí. Pro urychlení přijímacího řízení doporučuji podat odvolání ihned poté, co při zveřejnění výsledků uchazeč zjistí, že není přijat (nečekat na doručení mailem). Formulář pro odvolání (*.pdf, 87 kB) můžete doručit poštou, osobně na sekretariát školy, popř. podat ve vrátnici školy oproti potvrzení. Provoz vrátnice je denně od 07:00 do 17:00.

OSOBNÍ DOTAZNÍK

Každý přijatý uchazeč musí kompletně vyplnit on-line osobní dotazník pro příslušný obor – odkaz na formulář bude odeslán na emailovou adresu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY K NÁSTUPU KE STUDIU

Budou rodičům zaslány na jejich e-mailovou adresu do konce června. V případě změny budou aktuální informace zveřejněny na našich webových stránkách.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

29.04.2022 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení
13.05.2022 – odevzdání zápisového lístku

 

nahoru