Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

Veškeré informace týkající se nástupu ke studiu a organizace školního roku obdrží rodiče nově přijatých žáků e-mailem do konce měsíce června. Třídní schůzky se konat nebudou.

nahoru