DUMy
Vytvořeno: 16. července, 2012

BIO, ZEK
SouborPopisSouborPopis
---Základy ekologie--- VY_32_INOVACE_05-11.pdf Stavba dýchací soustavy
VY_32_INOVACE_04-01.pdf Význam ekologie VY_32_INOVACE_05-12.pdf Orgány trávicí soustavy
VY_32_INOVACE_04-02.pdf Základní ekologické pojmy VY_32_INOVACE_05-13.pdf Vitamíny
VY_32_INOVACE_04-03.pdf Abiotické X biotické faktory VY_32_INOVACE_05-14.pdf Psychické poruchy příjmu potravy
VY_32_INOVACE_04-04.pdf Vliv světla VY_32_INOVACE_05-15.pdf Orgány vylučovací soustavy
VY_32_INOVACE_04-05.pdf Vliv tepla VY_32_INOVACE_05-16.pdf Orgány pohlavní soustavy
VY_32_INOVACE_04-06.pdf Ostatní abiotické faktory VY_32_INOVACE_05-17.pdf Ovariální a menstruační cyklus
VY_32_INOVACE_04-07.pdf Konkurence, predace, antibióza VY_32_INOVACE_05-18.pdf Oplození
VY_32_INOVACE_04-08.pdf Parazitismus VY_32_INOVACE_05-19.pdf Ontogenetický vývoj
VY_32_INOVACE_04-09.pdf Kooperace, symbióza, komenzalismus VY_32_INOVACE_05-20.pdf Plánované rodičovství
VY_32_INOVACE_04-10.pdf Ekosystém, dělení ---Přírodní zdroje---
VY_32_INOVACE_04-11.pdf Tundra VY_32_INOVACE_06-01.pdf Typy přírodních zdrojů
VY_32_INOVACE_04-12.pdf Tajga VY_32_INOVACE_06-02.pdf Neobnovitelné zdroje, vliv na ŽP
VY_32_INOVACE_04-13.pdf Lesy mírného pásu VY_32_INOVACE_06-03.pdf Fosilní paliva
VY_32_INOVACE_04-14.pdf Tropický deštný les VY_32_INOVACE_06-04.pdf Ropa, vznik, vliv na ŽP
VY_32_INOVACE_04-15.pdf Savana VY_32_INOVACE_06-05.pdf Uhlí, typy, vliv na ŽP
VY_32_INOVACE_04-16.pdf Poušť VY_32_INOVACE_06-06.pdf Obnovitelné zdroje, vliv na ŽP
VY_32_INOVACE_04-17.pdf Step VY_32_INOVACE_06-07.pdf Jadená enegetika
VY_32_INOVACE_04-18.pdf Ochrana přírody v ČR a ve světě VY_32_INOVACE_06-08.pdf Výhody a nevýhody jaderné energetiky
VY_32_INOVACE_04-19.pdf NP ČR VY_32_INOVACE_06-09.pdf Havárie JE Černobyl
VY_32_INOVACE_04-20.pdf CHKO ČR VY_32_INOVACE_06-10.pdf JE v ČR
---Soustavy člověka--- VY_32_INOVACE_06-11.pdf Vodní energetika
VY_32_INOVACE_05-01.pdf Typy kostí, růst, způsoby spojení VY_32_INOVACE_06-12.pdf Typy vodních elektráren
VY_32_INOVACE_05-02.pdf Osová kostra VY_32_INOVACE_06-13.pdf Výhody a nevýhody vodní enegetiky
VY_32_INOVACE_05-03.pdf Kostra horní končetiny VY_32_INOVACE_06-14.pdf Solární energetika
VY_32_INOVACE_05-04.pdf Kostra dolní končetiny VY_32_INOVACE_06-15.pdf Výhody a nevýhody solární enegetiky
VY_32_INOVACE_05-05.pdf Onemocnění kostení soustavy VY_32_INOVACE_06-16.pdf Větrná energetika
VY_32_INOVACE_05-06.pdf Typy svalů, složení svalů VY_32_INOVACE_06-17.pdf Výhody a nevýhody větrné energetiky
VY_32_INOVACE_05-07.pdf Svaly na hlavě a krku VY_32_INOVACE_06-18.pdf Energie z biomasy
VY_32_INOVACE_05-08.pdf Svaly trupu a břicha VY_32_INOVACE_06-19.pdf Způsoby zpracování biomasy
VY_32_INOVACE_05-09.pdf Svaly končetin VY_32_INOVACE_06-20.pdf Výhody a nevýhody biomasy
VY_32_INOVACE_05-10.pdf Stavba srdce, krevní oběh
CNC
SouborPopisSouborPopis
---EMCO Sinumerik 810 M - frézování--- ---EMCO Sinumerik 810 T - soustružení---
VY_32_INOVACE_46 - 01.pdf Základy ovládání software Sinumerik 810 M VY_32_INOVACE_49 - 01.pdf Orientace v programu
VY_32_INOVACE_46 - 02.pdf Editor programů VY_32_INOVACE_49 - 02.pdf Základní přípravné funkce
VY_32_INOVACE_46 - 03.pdf Korekce nástrojů VY_32_INOVACE_49 - 03.pdf Základní typy nástrojů
VY_32_INOVACE_46 - 04.pdf Určení řezných podmínek pro frézování VY_32_INOVACE_49 - 04.pdf Základní pomocné funkce
VY_32_INOVACE_46 - 05.pdf Kartézský souřadný systém VY_32_INOVACE_49 - 05.pdf Korekce nástroje
VY_32_INOVACE_46 - 06.pdf Polární souřadný systém VY_32_INOVACE_49 - 06.pdf Cyklus podélného soustružení
VY_32_INOVACE_46 - 07.pdf Základní body na stroji VY_32_INOVACE_49 - 07.pdf Cyklus čelního soustružení
VY_32_INOVACE_46 - 08.pdf Posuny nulového bodu VY_32_INOVACE_49 - 08.pdf Závitovací cyklus
VY_32_INOVACE_46 - 09.pdf Základní G a M funkce VY_32_INOVACE_49 - 09.pdf Zapichovací cyklus
VY_32_INOVACE_46 - 10.pdf Pohyb po přímce G00 a G01 v kartézském s.s. VY_32_INOVACE_49 - 10.pdf Zadávání posuvu,otáček,řezné rychlosti
VY_32_INOVACE_46 - 11.pdf Pohyb po přímce G00 a G01 v polárním s. s. VY_32_INOVACE_49 - 11.pdf Zadávání souřadnic v kartézském systému
VY_32_INOVACE_46 - 12.pdf Pohyb po kružnici G02, G03 v kartézském s. s. VY_32_INOVACE_49 - 12.pdf Zadávání souřadnic v polárním systému
VY_32_INOVACE_46 – 13.pdf Pohyb po kružnici G02, G03 v polárním s. s. VY_32_INOVACE_49 – 13.pdf Zadávání kontury- přímka
VY_32_INOVACE_46 – 14.pdf Frézování obrysů VY_32_INOVACE_49 – 14.pdf Zadávání kontury-rádius
VY_32_INOVACE_46 – 15.pdf Přehled cyklů pro frézování VY_32_INOVACE_49 – 15.pdf Zadávání kontury přímka-kruh
VY_32_INOVACE_46 – 16.pdf Frézování kapes VY_32_INOVACE_49 – 16.pdf Zadávání kontury kruh-přímka
VY_32_INOVACE_46 – 17.pdf Frézování drážek VY_32_INOVACE_49 – 17.pdf Zadávání kontury kruh-kruh
VY_32_INOVACE_46 – 18.pdf Vrtací cykly VY_32_INOVACE_49 – 18.pdf Příklad programu-jednoduchý čep
VY_32_INOVACE_46 – 19.pdf Simulace programu VY_32_INOVACE_49 – 19.pdf Příklad programu-čep se závitem
VY_32_INOVACE_46 – 20.pdf Seřízení stroje a realizace programu VY_32_INOVACE_49 – 20.pdf Příklad programu-čep s otvorem
---AlphaCAM - soustružení--- ---SolidCAM - soustružení---
VY_32_INOVACE_47 – 01.pdf Základní moduly pro soustružení v AlphaCAMu VY_32_INOVACE_50 – 01.pdf Postup při zpracování modelu
VY_32_INOVACE_47 – 02.pdf Základy ovládání software AlphaCAM VY_32_INOVACE_50 – 02.pdf Volba postprocesoru
VY_32_INOVACE_47 – 03.pdf Funkční klávesy a uchopovací módy VY_32_INOVACE_50 – 03.pdf Volba nulového bodu
VY_32_INOVACE_47 – 04.pdf Kreslení obrysu obrobku a polotovaru VY_32_INOVACE_50 – 04.pdf Volba polotovaru
VY_32_INOVACE_47-05.pdf APS rychlá geometrie VY_32_INOVACE_50-05.pdf Zarovnání čela
VY_32_INOVACE_47-06.pdf Definice a volba nástrojů pro soustružení VY_32_INOVACE_50-06.pdf Podélné soustružení-volba geometrie
VY_32_INOVACE_47-07.pdf Definice řezných podmínek pro soustružení VY_32_INOVACE_50-07.pdf Podélné soustružení-volba nástroje
VY_32_INOVACE_47-08.pdf Hrubování - horizontální VY_32_INOVACE_50-08.pdf Podélné soustružení-volba řezných podmínek
VY_32_INOVACE_47-09.pdf Hrubování - vertikální VY_32_INOVACE_50-09.pdf Podélné soustružení-hrubování
VY_32_INOVACE_47-10.pdf Hrubování - paralelně ke kontuře VY_32_INOVACE_50-10.pdf Podélné soustružení-dokončování
VY_32_INOVACE_47-11.pdf Dokončování VY_32_INOVACE_50-11.pdf Podélné soustružení-simulace
VY_32_INOVACE_47-12.pdf Obrábění vybrání VY_32_INOVACE_50-12.pdf Závitování
VY_32_INOVACE_47-13.pdf Vrtací cykly VY_32_INOVACE_50-13.pdf Zapichování-podélné
VY_32_INOVACE_47-14.pdf Zápich VY_32_INOVACE_50-14.pdf Zapichování-čelní
VY_32_INOVACE_47-15.pdf Řezání závitů VY_32_INOVACE_50-15.pdf Upichování
VY_32_INOVACE_47-16.pdf Soustružení s dvěma suporty VY_32_INOVACE_50-16.pdf Vrtání
VY_32_INOVACE_47-17.pdf Soustružení s C a Y osou VY_32_INOVACE_50-17.pdf Vnitřní soustružení
VY_32_INOVACE_47-18.pdf Simulace obrábění VY_32_INOVACE_50-18.pdf Příklad programu-čep se závitem
VY_32_INOVACE_47-19.pdf Postprocesory pro soustružení a jejich editace VY_32_INOVACE_50-19.pdf Příklad programu-čep s otvorem
VY_32_INOVACE_47-20.pdf Generování programů pro CNC stroj VY_32_INOVACE_50-20.pdf Příklad programu-čep se zápichy
---AlphaCAM - frézování--- ---SolidCAM - frézování---
VY_32_INOVACE_48-01.pdf Základní moduly pro frézování v AlphaCAMu VY_32_INOVACE_51-01.pdf Postup při zpracování modelu
VY_32_INOVACE_48-02.pdf Definice a volba nástrojů pro frézování VY_32_INOVACE_51-02.pdf Volba postprocesoru
VY_32_INOVACE_48-03.pdf Definice řezných podmínek pro frézování VY_32_INOVACE_51-03.pdf Volba nulového bodu
VY_32_INOVACE_48-04.pdf Frézování obrysů ve 2.5 D VY_32_INOVACE_51-04.pdf Volba polotovaru
VY_32_INOVACE_48-05.pdf Frézování vybrání ve 2.5 D VY_32_INOVACE_51-05.pdf Zadání obrobku
VY_32_INOVACE_48-06.pdf Vrtací cykly pro frézování VY_32_INOVACE_51-06.pdf Zarovnání povrchu obrobku
VY_32_INOVACE_48-07.pdf Gravírování v rovině VY_32_INOVACE_51-07.pdf Kontuové frézování-zadání kontury
VY_32_INOVACE_48-08.pdf Simulace obrábění VY_32_INOVACE_51-08.pdf Zadání startovacího bodu na kontuře
VY_32_INOVACE_48-09.pdf Tvorba 3D ploch VY_32_INOVACE_51-09.pdf Zadání nájezdu a odjezdu na konturu
VY_32_INOVACE_48-10.pdf Hrubování 3D ploch VY_32_INOVACE_51-10.pdf Volba nástroje a řezných podmínek
VY_32_INOVACE_48-11.pdf Zbytkové hrubování 3D ploch VY_32_INOVACE_51-11.pdf Simulace operace
VY_32_INOVACE_48-12.pdf Dokončování rovinných ploch VY_32_INOVACE_51-12.pdf Tvorba programu pro NC stroj
VY_32_INOVACE_48-13.pdf Dokončování plochých míst VY_32_INOVACE_51-13.pdf Frézování kapes-zadání kontury
VY_32_INOVACE_48-14.pdf Dokončování strmých ploch VY_32_INOVACE_51-14.pdf Frézování kapes-nájezdy
VY_32_INOVACE_48-15.pdf Dokončování rohů VY_32_INOVACE_51-15.pdf Volba nástroje a řezných podmínek
VY_32_INOVACE_48-16.pdf Gravírování na plochu ve 3 a 5 ti osách VY_32_INOVACE_51-16.pdf Vrtání otvorů
VY_32_INOVACE_48-17.pdf Převod modelů z jiných CAD/CAM systémů VY_32_INOVACE_51-17.pdf Závitování
VY_32_INOVACE_48-18.pdf Objemové obrábění VY_32_INOVACE_51-18.pdf Příklad programu-deska s konturou
VY_32_INOVACE_48-19.pdf Postprocesory pro frézování a jejich editace VY_32_INOVACE_51-19.pdf Příklad programu-deska s kapsou
VY_32_INOVACE_48-20.pdf Generování programů pro CNC stroj VY_32_INOVACE_51-20.pdf Příklad programu-deska s děrami
ELE
SouborPopisSouborPopis
---Stejnosměrné motory--- ---Elektrický proud stejnosměrný---
VY_32_INOVACE_40-01.pdf Fyzikální princip ss motorů VY_32_INOVACE_43-01.pdf Vedení el. proudu v kovech
VY_32_INOVACE_40-02.pdf Rozdělení ss motorů VY_32_INOVACE_43-02.pdf Rozdělení látek dle vodivosti
VY_32_INOVACE_40-03.pdf Se seriovým buzením VY_32_INOVACE_43-03.pdf El. odpor, el vodivost
VY_32_INOVACE_40-04.pdf S paralelním buzením VY_32_INOVACE_43-04.pdf Měření R nepřímou metodou
VY_32_INOVACE_40-05.pdf S buzením permanentními magnety VY_32_INOVACE_43-05.pdf Rezistivita, teplotní závislot odporu
VY_32_INOVACE_40-06.pdf S cizím buzením VY_32_INOVACE_43-06.pdf Ohmův zákon
VY_32_INOVACE_40-07.pdf Se smíšeným buzením - kompaudní VY_32_INOVACE_43-07.pdf Kirchhoffovy zákony
VY_32_INOVACE_40-08.pdf Indukční motor VY_32_INOVACE_43-08.pdf Praktické ověření platnosti Ohmova a Kirchhoffových zákonů
VY_32_INOVACE_40-09.pdf Jednofázový a trojfázový můstkový střídač VY_32_INOVACE_43-09.pdf Obvody stejnosměrného el. proudu - sériové, paralelní, kombinované
VY_32_INOVACE_40-10.pdf Reveruace otáček VY_32_INOVACE_43-10.pdf Lineární, nelineární rezistory, provedení
VY_32_INOVACE_40-11.pdf Jednofázový frekvenční měnič VY_32_INOVACE_43-11.pdf Kontrola ampérmetru - praktické měření
VY_32_INOVACE_40-12.pdf Třífázový frekvenční měnič VY_32_INOVACE_43-12.pdf Práce a výkon el. proudu
VY_32_INOVACE_40-13.pdf Komutátorové motory VY_32_INOVACE_43-13.pdf Měření zatěžovací charakteristiky zdroje
VY_32_INOVACE_40-14.pdf Řízení stejnosměrných motorů VY_32_INOVACE_43-14.pdf Eletrický proud v kapalinách
VY_32_INOVACE_40-15.pdf Řízení otáček motoru pomocí PLC VY_32_INOVACE_43-15.pdf Elektrický proud v plynech
VY_32_INOVACE_40-16.pdf Praktické nasazení VY_32_INOVACE_43-16.pdf Elektrický proud v polovodičích - vlastní, nevlastní vodivost
VY_32_INOVACE_40-17.pdf Porovnání VY_32_INOVACE_43-17.pdf Princip usměrňovací diody
VY_32_INOVACE_40-18.pdf Obecné vlastnosti VY_32_INOVACE_43-18.pdf Měření na usměrňovačích
VY_32_INOVACE_40-19.pdf Konstrukce VY_32_INOVACE_43-19.pdf Kondenzátory, spojování kondenzátorů
VY_32_INOVACE_40-20.pdf Princip elektromotoru VY_32_INOVACE_43-20.pdf Měření kapacity kondenzátorů VA metodou
---Střídavé motory--- ---Magnetizmus---
VY_32_INOVACE_41-01.pdf Fyzikální princip střídavých elektrických motorů VY_32_INOVACE_44-01.pdf Vznik magnetického pole a jeho zobrazení
VY_32_INOVACE_41-02.pdf Rozdělení střídavých elektrických motorů VY_32_INOVACE_44-02.pdf Magnetické napětí
VY_32_INOVACE_41-03.pdf Obecné vlastnosti VY_32_INOVACE_44-03.pdf Intenzita magnetického pole
VY_32_INOVACE_41-04.pdf Konstrukce VY_32_INOVACE_44-04.pdf Magnetický tok
VY_32_INOVACE_41-05.pdf Princip elektromotoru VY_32_INOVACE_44-05.pdf Magnetická indukce
VY_32_INOVACE_41-06.pdf Asynchronní trojfázový motor VY_32_INOVACE_44-06.pdf Vlastnosti magnetického pole
VY_32_INOVACE_41-07.pdf Motor s kotvou nakrátko VY_32_INOVACE_44-07.pdf Hopkinsonův zákon
VY_32_INOVACE_41-08.pdf Motor s kroužkovou kotvou VY_32_INOVACE_44-08.pdf Magnetické vlastnosti látek
VY_32_INOVACE_41-09.pdf Vytvoření točivého magnetického pole VY_32_INOVACE_44-09.pdf Magnetizační charakteristiky feromagnetických látek
VY_32_INOVACE_41-10.pdf Momentová a proudová charakteristika VY_32_INOVACE_44-10.pdf Hysterézní smyčka
VY_32_INOVACE_41-11.pdf Řízení rozběhu VY_32_INOVACE_44-11.pdf Měření na transformátoru
VY_32_INOVACE_41-12.pdf Motorový spouštěč VY_32_INOVACE_44-12.pdf Magnetické pole přímého nekonečně dlouhého vodiče
VY_32_INOVACE_41-13.pdf Reverzace otáček VY_32_INOVACE_44-13.pdf Magnetické pole kruhového vodiče
VY_32_INOVACE_41-14.pdf Třírychlostní motor s přepínatelnými póly VY_32_INOVACE_44-14.pdf Magnetické pole solenoidu - válcové cívky
VY_32_INOVACE_41-15.pdf Elektronická komutace VY_32_INOVACE_44-15.pdf Indukční zákon
VY_32_INOVACE_41-16.pdf Napájení a řízení skupiny pohonů stroje VY_32_INOVACE_44-16.pdf Vlastní indukčnost
VY_32_INOVACE_41-17.pdf Praktická nasazení VY_32_INOVACE_44-17.pdf Vzájemná indukčnost
VY_32_INOVACE_41-18.pdf Měření a řízení pomocí PLC VY_32_INOVACE_44-18.pdf Činitel vazby
VY_32_INOVACE_41-19.pdf Parametry třífázových servomotorů VY_32_INOVACE_44-19.pdf Energie magnetického pole
VY_32_INOVACE_41-20.pdf Přednosti třífázových motorů VY_32_INOVACE_44-20.pdf Spojování cívek
---Ostatní speciální motory--- ---Elektrický proud střídavý---
VY_32_INOVACE_42-01.pdf Princip krokových motorů VY_32_INOVACE_45-01.pdf Základní pojmy, časový průběh sin. Veličin, střední a efektivní hodnota
VY_32_INOVACE_42-02.pdf Elektronický ovladač VY_32_INOVACE_45-02.pdf Měření el. veličin digitálním měřícím přístrojem
VY_32_INOVACE_42-03.pdf Krokový motor s pasivním rotorem VY_32_INOVACE_45-03.pdf Vznik střídavého sínusového napětí
VY_32_INOVACE_42-04.pdf Krokový motor s aktivním rotorem VY_32_INOVACE_45-04.pdf Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu
VY_32_INOVACE_42-05.pdf Krokový motor s odvalujícím se rotorem VY_32_INOVACE_45-05.pdf Ideální cívka v obvodu střídavého proudu
VY_32_INOVACE_42-06.pdf Konstrukce krorových motorů VY_32_INOVACE_45-06.pdf Ideální kondenzátor v obvodu střídavého produ
VY_32_INOVACE_42-07.pdf Nasazení krokových motorů VY_32_INOVACE_45-07.pdf Vzájemná indukčnost v obvodu střídavého proudu
VY_32_INOVACE_42-08.pdf Funkce krokového motoru v průmyslové robotu VY_32_INOVACE_45-08.pdf Rezonanční obvod
VY_32_INOVACE_42-09.pdf Provozní vlastnosti krokových motorů VY_32_INOVACE_45-09.pdf Měření na rezonančních obvodech
VY_32_INOVACE_42-10.pdf Motory s piezoelektrickým pohonem VY_32_INOVACE_45-10.pdf Elektronický oscilátor
VY_32_INOVACE_42-11.pdf Speciální motory VY_32_INOVACE_45-11.pdf Výkon střídavého proudu, účiník
VY_32_INOVACE_42-12.pdf Řízení s jednoduchým buzením VY_32_INOVACE_45-12.pdf Trojfázová soustava
VY_32_INOVACE_42-13.pdf Řízení s duplicitním řízením VY_32_INOVACE_45-13.pdf Měření na trojfázové soustavě
VY_32_INOVACE_42-14.pdf Lineární elektromotor VY_32_INOVACE_45-14.pdf Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do hvězdy
VY_32_INOVACE_42-15.pdf Reluktanční elektromotor VY_32_INOVACE_45-15.pdf Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do trojúhelníku
VY_32_INOVACE_42-16.pdf Princip elektrického generátoru VY_32_INOVACE_45-16.pdf Vznik přechodných jevů v elektrických obvodech
VY_32_INOVACE_42-17.pdf Elektrický generátor stejnosměrný VY_32_INOVACE_45-17.pdf Vliv indukčnosti na přechodný jev
VY_32_INOVACE_42-18.pdf Elektrický generátor střídavý VY_32_INOVACE_45-18.pdf Vliv kapacity na přechodný jev
VY_32_INOVACE_42-19.pdf Porovnání výhod a nevýhod VY_32_INOVACE_45-19.pdf Měření vypínací charakteristiky jističe
VY_32_INOVACE_42-20.pdf Další možnosti speciálních motorů VY_32_INOVACE_45-20.pdf Domovní rozvody - praktické zapojování
MAT
SouborPopisSouborPopis
---Funkce--- VY_32_INOVACE_02-11.pdf Obsahy o obvody trojúhelníku
VY_32_INOVACE_01-01.pdf Funkce a její vlastnosti VY_32_INOVACE_02-12.pdf Obsahy a obvody čtyřúhelníku
VY_32_INOVACE_01-02.pdf Funkce prostá a inverzní VY_32_INOVACE_02-13.pdf Obsahy a obvody n - úhelníku
VY_32_INOVACE_01-03.pdf Funkce lineární VY_32_INOVACE_02-14.pdf Kruh a jeho části
VY_32_INOVACE_01-04.pdf Lineární funkce s absolutní hodnotou VY_32_INOVACE_02-15.pdf Polohové vlastnosti geometrických útvarů
VY_32_INOVACE_01-05.pdf Nepřímá úměrnost VY_32_INOVACE_02-16.pdf Odchylka a kolmost přímek
VY_32_INOVACE_01-06.pdf Lineární funkce lomená VY_32_INOVACE_02-17.pdf Kolmost přímky a roviny
VY_32_INOVACE_01-07.pdf Kvadratická funkce a její graf VY_32_INOVACE_02-18.pdf Odchylka a kolmost rovin
VY_32_INOVACE_01-08.pdf Mocninné funkce VY_32_INOVACE_02-19.pdf Odchylka přímky a roviny
VY_32_INOVACE_01-09.pdf Goniometrické funkce ostrého úhlu VY_32_INOVACE_02-20.pdf Objemy a povrchy těles
VY_32_INOVACE_01-10.pdf Velikost úhlu v obloukové míře ---Kombinatorika, PST, STAT---
VY_32_INOVACE_01-11.pdf Orientovaný úhel VY_32_INOVACE_03-01.pdf Kombinatorické pravidlo součinu a součtu
VY_32_INOVACE_01-12.pdf Definice a vlastnosti funkcí sinus a kosinus VY_32_INOVACE_03-02.pdf Variace
VY_32_INOVACE_01-13.pdf Grafy funkcí sinus a kosinus VY_32_INOVACE_03-03.pdf Permutace
VY_32_INOVACE_01-14.pdf Definice a vlastnosti funkcí tangens a kotangens VY_32_INOVACE_03-04.pdf Kombinace
VY_32_INOVACE_01-15.pdf Hodnoty goniometrických funkcí VY_32_INOVACE_03-05.pdf Variace s opakováním
VY_32_INOVACE_01-16.pdf Složená goniometrická funkce VY_32_INOVACE_03-06.pdf Permutace s opakováním
VY_32_INOVACE_01-17.pdf Vztahy mezi goniometrickými funkcemi VY_32_INOVACE_03-07.pdf Kombinace s opakováním
VY_32_INOVACE_01-18.pdf Exponenciální funkce VY_32_INOVACE_03-08.pdf Vlastnosti kombinačních čísel
VY_32_INOVACE_01-19.pdf Logaritmická funkce VY_32_INOVACE_03-09.pdf Binomická věta
VY_32_INOVACE_01-20.pdf Logaritmus VY_32_INOVACE_03-10.pdf Náhodné pokusy a jevy
---Planimetrie, Stereometrie--- VY_32_INOVACE_03-11.pdf Pravděpodobnost náhodného jevu
VY_32_INOVACE_02-01.pdf Základní geometrické pojmy VY_32_INOVACE_03-12.pdf Pravděpodobnost sjednocení jevů
VY_32_INOVACE_02-02.pdf Definice a vlastnosti shodného zobrazení VY_32_INOVACE_03-13.pdf Nezávislé jevy
VY_32_INOVACE_02-03.pdf Osová souměrnost VY_32_INOVACE_03-14.pdf Základní statistické pojmy
VY_32_INOVACE_02-04.pdf Středová souměrnost VY_32_INOVACE_03-15.pdf Etapy statistických prací
VY_32_INOVACE_02-05.pdf Posunutí VY_32_INOVACE_03-16.pdf Třídění statistických údajů, četnost
VY_32_INOVACE_02-06.pdf Otočení VY_32_INOVACE_03-17.pdf Prezentace statistických dat
VY_32_INOVACE_02-07.pdf Stejnolehlost VY_32_INOVACE_03-18.pdf Aritmetický, geometrický a harmonický průměr
VY_32_INOVACE_02-08.pdf Shodnost trojúhelníků VY_32_INOVACE_03-19.pdf Modus a medián
VY_32_INOVACE_02-09.pdf Podobnost trojúhelníků VY_32_INOVACE_03-20.pdf Charakteristiky variability
VY_32_INOVACE_02-10.pdf Eukleidovy věty
SPS, MEC, CAD
SouborPopisSouborPopis
---Dopravní stroje a zařízení--- VY_32_INOVACE_13-02-01.pdf
VY_32_INOVACE_07-01.pdf Jeřáby - účel, rozdělení VY_32_INOVACE_13-03.pdf Pojišťování šroubových spojů
VY_32_INOVACE_07-02.pdf Mostový jeřáb VY_32_INOVACE_13-03-01.pdf
VY_32_INOVACE_07-03.pdf Pojížděcí a zdvihací zařízení VY_32_INOVACE_13-04.pdf Druhy a označování závitů
VY_32_INOVACE_07-04.pdf Lana a řetězy VY_32_INOVACE_13-04-01.pdf
VY_32_INOVACE_07-05.pdf Části jeřábů VY_32_INOVACE_13-05.pdf Pohybové šrouby
VY_32_INOVACE_07-06.pdf Pohony jeřábů VY_32_INOVACE_13-05-01.pdf
VY_32_INOVACE_07-07.pdf Šroubový zvedák VY_32_INOVACE_13-06.pdf Silové poměry na šroubu, utahovací moment
VY_32_INOVACE_07-08.pdf Hydraulický zvedák VY_32_INOVACE_13-06-01.pdf
VY_32_INOVACE_07-09.pdf Hřebenový zvedák VY_32_INOVACE_13-07.pdf Pevnostní výpočet šroubů
VY_32_INOVACE_07-10.pdf Výtahy - účel, rozdělení VY_32_INOVACE_13-08.pdf Spoje kolíky
VY_32_INOVACE_07-11.pdf Schéma a hlavní části výtahů VY_32_INOVACE_13-08-01.pdf
VY_32_INOVACE_07-12.pdf Bezpečnostní zařízení výtahů VY_32_INOVACE_13-09.pdf Čepové spoje
VY_32_INOVACE_07-13.pdf Výpočty výtahů VY_32_INOVACE_13-09-01.pdf
VY_32_INOVACE_07-14.pdf Mechanické dopravníky - účel, rozdělení VY_32_INOVACE_13-10.pdf Spojení hřídele s nábojem - pera
VY_32_INOVACE_07-15.pdf Pásový dopravník VY_32_INOVACE_13-11.pdf Spojení hřídele s nábojem - klíny
VY_32_INOVACE_07-16.pdf Článkový dopravník, eskalátor VY_32_INOVACE_13-12.pdf Spojení hřídele s nábojem - drážkování
VY_32_INOVACE_07-17.pdf Redlery a závěsové dopravníky VY_32_INOVACE_13-13.pdf Spojení hřídele s nábojem - svěrné spoje
VY_32_INOVACE_07-18.pdf Elevátory VY_32_INOVACE_13-14.pdf Polygonické a tlakové spoje
VY_32_INOVACE_07-19.pdf Šnekový dopravník VY_32_INOVACE_13-15.pdf Svarové spoje - druhy značení
VY_32_INOVACE_07-20.pdf Válečková trať VY_32_INOVACE_13-16.pdf Svarové spoje - výpočet
---Pístové stroje--- VY_32_INOVACE_13-17.pdf Pájené spoje
VY_32_INOVACE_08-01.pdf Pístová čerpadla - účel, rozdělení VY_32_INOVACE_13-18.pdf Nýtové spoje
VY_32_INOVACE_08-02.pdf Základní parametry čerpadel VY_32_INOVACE_13-19.pdf Pružiny - základní rozdělení
VY_32_INOVACE_08-03.pdf Jednočinné čerpadlo VY_32_INOVACE_13-20.pdf Pružiny - výpočet
VY_32_INOVACE_08-04.pdf Dvoučinné čerpadlo ---Součásti točivého a přímočarého pohybu---
VY_32_INOVACE_08-05.pdf Zdvižné čerpadlo VY_32_INOVACE_14-01.pdf Kluzná ložiska
VY_32_INOVACE_08-06.pdf Pístové kompresory - účel, rozdělení VY_32_INOVACE_14-02.pdf Druhy tření, mazání ložisek
VY_32_INOVACE_08-07.pdf Pracovní oběh, p-V VY_32_INOVACE_14-03.pdf Valivá ložiska
VY_32_INOVACE_08-08.pdf Vícestupňová komprese VY_32_INOVACE_14-04.pdf Těsnění otáčejících se součástí
VY_32_INOVACE_08-09.pdf Spalovací motory VY_32_INOVACE_14-05.pdf Nosný hřídel
VY_32_INOVACE_08-10.pdf Čtyřdobý zážehový motor VY_32_INOVACE_14-06.pdf Hybný hřídel
VY_32_INOVACE_08-11.pdf Dvoudobý zážehový motor VY_32_INOVACE_14-07.pdf Hřídelové spojky - základní pojmy
VY_32_INOVACE_08-12.pdf Kanálové rozvody VY_32_INOVACE_14-08.pdf Pevné spojky
VY_32_INOVACE_08-13.pdf Příprava směsi, karburátor VY_32_INOVACE_14-09.pdf Pružné spojky
VY_32_INOVACE_08-14.pdf Ventilové rozvody spalovacích motorů VY_32_INOVACE_14-10.pdf Vyrovnávací spojky
VY_32_INOVACE_08-15.pdf Čtyřdobý vznětový motor VY_32_INOVACE_14-11.pdf Třecí a synchronizační spojky
VY_32_INOVACE_08-16.pdf Přímé vstřikování paliva VY_32_INOVACE_14-12.pdf Rozběhové a volnoběžné spojky
VY_32_INOVACE_08-17.pdf Nepřímé vstřikování paliva VY_32_INOVACE_14-13.pdf Pojistné spojky
VY_32_INOVACE_08-18.pdf Přeplňování spalovacích motorů VY_32_INOVACE_14-14.pdf Čelisťové brzdy
VY_32_INOVACE_08-19.pdf Palivová soustava vznětových motorů VY_32_INOVACE_14-15.pdf Pásové brzdy
VY_32_INOVACE_08-20.pdf Řídící jednotka VY_32_INOVACE_14-16.pdf Kotoučové brzdy
---Lopatkové stroje--- VY_32_INOVACE_14-17.pdf Lamelová brzda, systém Girling
VY_32_INOVACE_09-01.pdf Lopatkové stroje - princip, rozdělení VY_32_INOVACE_14-18.pdf Hydrodynamická spojka
VY_32_INOVACE_09-02.pdf Radiální čerpadlo - přeměna energie VY_32_INOVACE_14-19.pdf Hydrodynamická brzda
VY_32_INOVACE_09-03.pdf Konstrukce radiálních čerpadel VY_32_INOVACE_14-20.pdf Konstrukční celky
VY_32_INOVACE_09-04.pdf Axiální čerpadlo ---Převody a mechanizmy---
VY_32_INOVACE_09-05.pdf Turbodmychadla, turbokompresory VY_32_INOVACE_15-01.pdf Převod ozubenými koly - princip, rozdělení
VY_32_INOVACE_09-06.pdf Radiální turbokompresor VY_32_INOVACE_15-02.pdf Čelní soukolí s vnějším přímým ozubením
VY_32_INOVACE_09-07.pdf Axiální turbokompresory VY_32_INOVACE_15-03.pdf Čelní soukolí se šikmými zuby
VY_32_INOVACE_09-08.pdf Vodní turbíny VY_32_INOVACE_15-04.pdf Silové poměry v čelním soukolí
VY_32_INOVACE_09-09.pdf Vodní díla VY_32_INOVACE_15-05.pdf Kuželová soukolí
VY_32_INOVACE_09-10.pdf Vodní turbíny - rozdělení VY_32_INOVACE_15-06.pdf Průmyslové převodovky
VY_32_INOVACE_09-11.pdf Regulace Peltonovy turbíny VY_32_INOVACE_15-07.pdf Planetové převody
VY_32_INOVACE_09-12.pdf Regulace Kaplanovy turbíny VY_32_INOVACE_15-08.pdf Třecí převody
VY_32_INOVACE_09-13.pdf Regulace Francisovy turbíny VY_32_INOVACE_15-09.pdf Řemenové převody
VY_32_INOVACE_09-14.pdf Parní turbíny VY_32_INOVACE_15-10.pdf Řetězové převody
VY_32_INOVACE_09-15.pdf Rovnotlaká parní turbína, p + c VY_32_INOVACE_15-11.pdf Variátory
VY_32_INOVACE_09-16.pdf Přetlaková parní turbína, p + c VY_32_INOVACE_15-12.pdf Šroubové mechanizmy
VY_32_INOVACE_09-17.pdf Kondenzační PT - elektrárna VY_32_INOVACE_15-13.pdf Klikové mechanizmy
VY_32_INOVACE_09-18.pdf Regulace PT VY_32_INOVACE_15-14.pdf Síly v klikovém mechanizmu
VY_32_INOVACE_09-19.pdf Plynové turbíny VY_32_INOVACE_15-15.pdf Kulisové mechanizmy
VY_32_INOVACE_09-20.pdf Tryskové motory VY_32_INOVACE_15-16.pdf Vačkové mechanizmy
---Mechanika, statika--- VY_32_INOVACE_15-17.pdf Mechanizmy s přerušovaným pohybem
VY_32_INOVACE_10-01.pdf Používané veličiny, jednotky SI, převod jednotek. VY_32_INOVACE_15-18.pdf Regulační mechanizmy
VY_32_INOVACE_10-02.pdf Určení síly v rovině a prostoru VY_32_INOVACE_15-19.pdf Hydrostatické mechanizmy
VY_32_INOVACE_10-03.pdf Určení výslednice sil se společným působištěm a ve stejném směru VY_32_INOVACE_15-20.pdf Hydromotory
VY_32_INOVACE_10-04.pdf Určení výslednice sil se společným působištěm a svírající pravý úhel ---Základy parametrického modelování---
VY_32_INOVACE_10-05.pdf Určení výslednice sil se společným působištěm, svírající obecný úhel VY_32_INOVACE_16-01.pdf Skicovací nástroje I
VY_32_INOVACE_10-06.pdf Rozklad síly do dvou směrů, graficky VY_32_INOVACE_16-02.pdf Skicovací nástroje II
VY_32_INOVACE_10-07.pdf Rozklad síly do dvou směrů, početně VY_32_INOVACE_16-03.pdf Základní prvky modelování I
VY_32_INOVACE_10-08.pdf Určení výslednice soustavy sil působících ve společném působišti mající různý směr VY_32_INOVACE_16-04.pdf Základní prvky modelování II
VY_32_INOVACE_10-09.pdf Určení výslednice sil bez společného působiště VY_32_INOVACE_16-05.pdf Pole I
VY_32_INOVACE_10-10.pdf Silová dvojice a její moment VY_32_INOVACE_16-06.pdf Pole II
VY_32_INOVACE_10-11.pdf Přeložení síly do jiného působiště VY_32_INOVACE_16-07.pdf Referenční geometrie
VY_32_INOVACE_10-12.pdf Momen síly vzhledem k bodu VY_32_INOVACE_16-08.pdf Modelování sestav I
VY_32_INOVACE_10-13.pdf Moment soustavy sil vzhledem k bodu VY_32_INOVACE_16-09.pdf Modelování sestav II
VY_32_INOVACE_10-14.pdf Rovnováha sil VY_32_INOVACE_16-10.pdf Výkresová dokumentace modelů I
VY_32_INOVACE_10-15.pdf Těžiště a zjištění jeho polohy VY_32_INOVACE_16-11.pdf Výkresová dokumentace modelů II
VY_32_INOVACE_10-16.pdf Stabilita těles VY_32_INOVACE_16-12.pdf Výkresová dokumentace sestav I
VY_32_INOVACE_10-17.pdf Prutové soustavy grafické řešení VY_32_INOVACE_16-13.pdf Výkresová dokumentace sestav II
VY_32_INOVACE_10-18.pdf Prutové soustavy početní řešení VY_32_INOVACE_16-14.pdf Svařované konstrukce deskové I
VY_32_INOVACE_10-19.pdf Pasívní odpory VY_32_INOVACE_16-15.pdf Svařované konstrukce deskové II
VY_32_INOVACE_10-20.pdf Jedoduché mechanizmy VY_32_INOVACE_16-16.pdf Výkresová dokumentace svařovaných konstrukcí
---Mechanika, pružnost a pevnost--- VY_32_INOVACE_16-17.pdf Plechové díly I
VY_32_INOVACE_11-01.pdf Základní druhy namáhání, TAH-TLAK VY_32_INOVACE_16-18.pdf Plechové díly II
VY_32_INOVACE_11-02.pdf Smluvní diagram tahové zkoušky VY_32_INOVACE_16-19.pdf Výkresová dokumentace plechových dílů
VY_32_INOVACE_11-03.pdf Průběh namáhání a dovolená napětí VY_32_INOVACE_16-20.pdf Rozložené stavy sestav a jejich využití
VY_32_INOVACE_11-04.pdf Hookeuv zákon ---Pokročilé metody parametrického modelování---
VY_32_INOVACE_11-05.pdf Výpočty napětí a deformací VY_32_INOVACE_17-01.pdf Animace
VY_32_INOVACE_11-06.pdf Stanovení kritického průřezu a určení napětí VY_32_INOVACE_17-02.pdf Speciální prvky modelování I
VY_32_INOVACE_11-07.pdf Základní druhy namáhíní, SMYK VY_32_INOVACE_17-03.pdf Speciální prvky modelování II
VY_32_INOVACE_11-08.pdf Výpočty napětí a deformací VY_32_INOVACE_17-04.pdf Speciální prvky modelování III
VY_32_INOVACE_11-09.pdf Stanovení kritického průřezu a určení napětí VY_32_INOVACE_17-05.pdf Modelování povrchů I
VY_32_INOVACE_11-10.pdf Průřezové charaktristiky základních profilů VY_32_INOVACE_17-06.pdf Modelování povrchů II
VY_32_INOVACE_11-11.pdf Steinerova věta a průřezové moduly VY_32_INOVACE_17-07.pdf Modelování povrchů III
VY_32_INOVACE_11-12.pdf Základní druhy namáhání, KRUT. Výpočet napětí, rozložení po průřezu, deformace, výpočet rozměrů VY_32_INOVACE_17-08.pdf Kombinace plošného a objemového modelování
VY_32_INOVACE_11-13.pdf Základní druhy namáhíní, OHYB. Výpočet napětí, rozložení po průřezu, deformace, výpočet rozměrů VY_32_INOVACE_17-09.pdf Křivky I
VY_32_INOVACE_11-14.pdf Nosníky – průběh ohybového momentu a posouvající síly VY_32_INOVACE_17-10.pdf Křivky II
VY_32_INOVACE_11-15.pdf Nosníky – stejné pevnosti VY_32_INOVACE_17-11.pdf 3D skici
VY_32_INOVACE_11-16.pdf Složená namáhání, redukované namáhání VY_32_INOVACE_17-12.pdf Svařované konstrukce prutové I
VY_32_INOVACE_11-17.pdf Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr VY_32_INOVACE_17-13.pdf Svařované konstrukce prutové II
VY_32_INOVACE_11-18.pdf Cyklické namáhání, druhy cyklických namáhání, stanovení meze únavy vzorku VY_32_INOVACE_17-14.pdf Speciální plechové díly
VY_32_INOVACE_11-19.pdf Cyklické namáhání, stanovení meze únavy součásti VY_32_INOVACE_17-15.pdf Simulace
VY_32_INOVACE_11-20.pdf Wöhlerova křivka, únava materiálu, Smithův a Haigův diagram materiálu, Smithův a Haigův diagram skutečné součásti, kontrola dynamicky namáhaných součástí VY_32_INOVACE_17-16.pdf Konfigurace I
---Mechanika, kinematika--- VY_32_INOVACE_17-17.pdf Konfigurace II
VY_32_INOVACE_12-01.pdf Pohyb přímočarý rovnoměrný VY_32_INOVACE_17-18.pdf Konfigurace III
VY_32_INOVACE_12-02.pdf Pohyb přímočarý, rovnoměrně zrychlený – zpomalený VY_32_INOVACE_17-19.pdf Bloky I
VY_32_INOVACE_12-03.pdf Pohyb po kružnici rovnoměrný VY_32_INOVACE_17-20.pdf Bloky II
VY_32_INOVACE_12-04.pdf Pohyb po kružnici, rovnoměrně zrychlený – zpomalený ---Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využití doplňkových modulů---
VY_32_INOVACE_12-05.pdf Skládání, rozklad rychlosti a zrychlení VY_32_INOVACE_18-01.pdf Normalizované díly I
VY_32_INOVACE_12-06.pdf Coriolisovo zrychlení VY_32_INOVACE_18-02.pdf Normalizované díly II
VY_32_INOVACE_12-07.pdf Šikmý vrh a jeho základní parametry VY_32_INOVACE_18-03.pdf Normalizované prvky I
VY_32_INOVACE_12-08.pdf Svislý vrh vzhůru VY_32_INOVACE_18-04.pdf Normalizované prvky II
VY_32_INOVACE_12-09.pdf Volný pád VY_32_INOVACE_18-05.pdf Vizualizace I
VY_32_INOVACE_12-10.pdf Harmonický pohyb, výchylka, rychlost a zrychlení VY_32_INOVACE_18-06.pdf Vizualizace II
VY_32_INOVACE_12-11.pdf Newtonovy pohybové zákony VY_32_INOVACE_18-07.pdf Vizualizace III
VY_32_INOVACE_12-12.pdf Setrvačná síla, hybnost VY_32_INOVACE_18-08.pdf Metody konečných prvků I
VY_32_INOVACE_12-13.pdf Mechanická práce, energie výkon VY_32_INOVACE_18-09.pdf Metody konečných prvků II
VY_32_INOVACE_12-14.pdf D´Alambertův princip VY_32_INOVACE_18-10.pdf Publikování projektů a jeho využití I
VY_32_INOVACE_12-15.pdf Pohybová rovnice pro pohyb přímočarý VY_32_INOVACE_18-11.pdf Publikování projektů a jeho využití II
VY_32_INOVACE_12-16.pdf Pohybová rovnice pro pohyb po kružnici VY_32_INOVACE_18-12.pdf Nastavení parametrického modeláře
VY_32_INOVACE_12-17.pdf Moment setrvačnosti tělesa VY_32_INOVACE_18-13.pdf Významné vlastnosti a nastavení dokumentů
VY_32_INOVACE_12-18.pdf Pohyb tělesa na kladce a na nakloněné rovině VY_32_INOVACE_18-14.pdf Šablona modelu
VY_32_INOVACE_12-19.pdf Rozběh a zastavení elmotoru, VY_32_INOVACE_18-15.pdf Šablona sestavy
VY_32_INOVACE_12-20.pdf Dynamika brzd VY_32_INOVACE_18-16.pdf Šablona výkresu
---Spoje a spojovací součásti--- VY_32_INOVACE_18-17.pdf Formáty výkresu
VY_32_INOVACE_13-01.pdf Šroubové spoje - základní pojmy VY_32_INOVACE_18-18.pdf Uživatelské vlastnosti ve výkresech
VY_32_INOVACE_13-01-01.pdf VY_32_INOVACE_18-19.pdf Šablony kusovníků
VY_32_INOVACE_13-02.pdf Druhy šroubů a matic, třídy pevnosti VY_32_INOVACE_18-20.pdf Šablony tabulek přířezů
STT, KOM
SouborPopisSouborPopis
---Obrábění--- ---Měřeni fyzikálních a technických veličin---
VY_32_INOVACE_19-01.pdf Přehled metod, základní pojmy VY_32_INOVACE_22-01.pdf Úvod, seznámení s učivem, literatura, laboratorní řád, formální úprava technických zpráv
VY_32_INOVACE_19-02.pdf Geometrie břitu, hlavní části nástroje, IT a Ra VY_32_INOVACE_22-02.pdf Bezpečnost práce v laboratoři, 1.pomoc
VY_32_INOVACE_19-03.pdf Nástrojové řezné materiály VY_32_INOVACE_22-03.pdf Měření teploty, kontaktní
VY_32_INOVACE_19-04.pdf Mechanika tvoření třísky, nárůstek, lamače třísek VY_32_INOVACE_22-04.pdf Měření teploty, bezdotykové
VY_32_INOVACE_19-05.pdf Trvanlivost, obrobitelnost, opotřebení břitu VY_32_INOVACE_22-05.pdf Měření tlaku, kapalinové tlakoměry
VY_32_INOVACE_19-06.pdf Deformace obrobené plochy, zbytková pnutí VY_32_INOVACE_22-06.pdf Měření tlaku, deformační, pístové a jiné tlakoměry
VY_32_INOVACE_19-07.pdf Silové poměry, tepelná bilance VY_32_INOVACE_22-07.pdf Měření vlhkosti
VY_32_INOVACE_19-08.pdf Soustružení VY_32_INOVACE_22-08.pdf Měření délkových rozměrů, základní měrky
VY_32_INOVACE_19-09.pdf Frézování VY_32_INOVACE_22-09.pdf Měření délkových rozměrů, měřidla s noniem
VY_32_INOVACE_19-10.pdf Vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování VY_32_INOVACE_22-10.pdf Měření délkových rozměrů, mikrometry
VY_32_INOVACE_19-11.pdf Hoblování, obrážení VY_32_INOVACE_22-11.pdf Měření odchylek, komparátory s mechanickým převodem
VY_32_INOVACE_19-12.pdf Protahování, protlačování VY_32_INOVACE_22-12.pdf Měření odchylek, komparátory s mechanickooptickým převodem
VY_32_INOVACE_19-13.pdf Broušení VY_32_INOVACE_22-13.pdf Měření odchylek, komparátory s mechanickoelektrickým převodem
VY_32_INOVACE_19-14.pdf Dokončovací metody obrábění 1 VY_32_INOVACE_22-14.pdf Měření odchylek, komparátory s pneumatickým převodem
VY_32_INOVACE_19-15.pdf Dokončovací metody obrábění 2 VY_32_INOVACE_22-15.pdf Kalibry na kontrolu vnějších rozměrů
VY_32_INOVACE_19-16.pdf Fyzikální metody obrábění 1 VY_32_INOVACE_22-16.pdf Kalibry na kontrolu vnitřních rozměrů
VY_32_INOVACE_19-17.pdf Fyzikální metody obrábění 2 VY_32_INOVACE_22-17.pdf Kalibry na kontrolu kuželů a kalibry zvláštní
VY_32_INOVACE_19-18.pdf Výroba závitů – shrnutí a doplnění VY_32_INOVACE_22-18.pdf Kontrola a měření úhlů
VY_32_INOVACE_19-19.pdf Výroba ozubení – shrnutí VY_32_INOVACE_22-19.pdf Kontrola a měření sklonů
VY_32_INOVACE_19-20.pdf Obrábění vysokými rychlostmi, Rapid prototyping VY_32_INOVACE_22-20.pdf Kontrola rovinnosti ploch
---Tváření--- ---Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů ---
VY_32_INOVACE_20-01.pdf Teorie tváření, zákony, rozdělení, základní pojmy VY_32_INOVACE_23-01.pdf Kontrola a měření stoupání a středního průměru závitu
VY_32_INOVACE_20-02.pdf Stroje pro tváření VY_32_INOVACE_23-02.pdf Kontrola a měření profilu závitu
VY_32_INOVACE_20-03.pdf Tváření za tepla, volné kování VY_32_INOVACE_23-03.pdf Kontrola závitů kalibry
VY_32_INOVACE_20-04.pdf Tváření za tepla, zápustkové kování VY_32_INOVACE_23-04.pdf Kontrola a měření ozubených kol, tlouštˇka zubu, rozteč
VY_32_INOVACE_20-05.pdf Návrh výkovku VY_32_INOVACE_23-05.pdf Kontrola a měření ozubených kol, házivost, profil zubů
VY_32_INOVACE_20-06.pdf Návrh zápustky VY_32_INOVACE_23-06.pdf Kontrola a měření řezných nástrojů
VY_32_INOVACE_20-07.pdf Zápustky, rozdělení , úpravy VY_32_INOVACE_23–07.pdf Pevnostní zkoušky statické
VY_32_INOVACE_20-08.pdf Zvláštní způsoby tváření za tepla VY_32_INOVACE_23-08.pdf Pevnostní zkoušky dynamické, zk. houževnatosti
VY_32_INOVACE_20-09.pdf Tváření za studena, přehled , rozdělení VY_32_INOVACE_23-09.pdf Pevnostní zkoušky dynamické, únava materiálu
VY_32_INOVACE_20-10.pdf Střihání VY_32_INOVACE_23-10.pdf Kontrola a měření tvrdosti, zk. vnikací
VY_32_INOVACE_20-11.pdf Určení těžiště střižných sil, funkční rozměry nástrojů VY_32_INOVACE_23-11.pdf Kontrola a měření tvrdosti, zk. odrazové a jiné
VY_32_INOVACE_20-12.pdf Přesný střih VY_32_INOVACE_23-12.pdf Zkoušky technologické, zk. plechů, drátů, plochého a tyčového materiálu
VY_32_INOVACE_20-13.pdf Ohýbání VY_32_INOVACE_23-13.pdf Zkoušky technologické, zk. Prokalitelnosti
VY_32_INOVACE_20-14.pdf Konstrukce ohýbacích nástrojů VY_32_INOVACE_23-14.pdf Zkoušky technologické, zk. slévárenské
VY_32_INOVACE_20-15.pdf Tažení VY_32_INOVACE_23-15.pdf Zkoušky druhu materiálu zk. jiskrová
VY_32_INOVACE_20-16.pdf Konstrukce tažných nástrojů VY_32_INOVACE_23-16.pdf Nedestruktivní defektoskopie, úvod, kontrola prohlídkou
VY_32_INOVACE_20-17.pdf Protlačování VY_32_INOVACE_23-17.pdf Nedestruktivní defektoskopie, zk. kapilární
VY_32_INOVACE_20-18.pdf Zvláštní způsoby tváření za studena VY_32_INOVACE_23-18.pdf Nedestruktivní defektoskopie, zk. zvukem a ultrazvukem
VY_32_INOVACE_20-19.pdf Tváření závitů VY_32_INOVACE_23-19.pdf Nedestruktivní defektoskopie, radiodefektoskopie
VY_32_INOVACE_20-20.pdf Zkoušky tvárnosti VY_32_INOVACE_23-20.pdf Nedestruktivní defektoskopie, magnetodefektoskopie
---Svařování--- ---Kontrola a měření strojních zařízení ---
VY_32_INOVACE_21-01.pdf Charakteristika,základní pojmy svařování VY_32_INOVACE_24-01.pdf Zkoušky technických kapalin, měření hustoty
VY_32_INOVACE_21-02.pdf Rozdělení a druhy svařování VY_32_INOVACE_24-02.pdf Zkoušky technických kapalin, měření viskozity
VY_32_INOVACE_21-03.pdf Svařitelnost, technologické zásady, příprava materiálu VY_32_INOVACE_24-03.pdf Zkoušky technických kapalin, zk. maziv
VY_32_INOVACE_21-04.pdf Krystalizace, jakost spoje, pnutí a deformace VY_32_INOVACE_24-04.pdf Měření otáček
VY_32_INOVACE_21-05.pdf Polohy a způsoby, TZ spojů VY_32_INOVACE_24-05.pdf Měření vibrací
VY_32_INOVACE_21-06.pdf Svařování plamenem, zařízení VY_32_INOVACE_24-06.pdf Vyvažování, základní pojmy
VY_32_INOVACE_21-07.pdf Druhy hořáků, plamenů VY_32_INOVACE_24-07.pdf Vyvažování, metody
VY_32_INOVACE_21-08.pdf Plyny pro svařování a řezání plamenem VY_32_INOVACE_24-08.pdf Kontrola obráběcích strojů, zásady a pomůcky
VY_32_INOVACE_21-09.pdf Svařování el. obloukem VY_32_INOVACE_24-09.pdf Kontrola obráběcích strojů – soustruhy
VY_32_INOVACE_21-10.pdf Rozdělení a druhy elektrod, značení, volba VY_32_INOVACE_24-10.pdf Kontrola obráběcích strojů – frézky
VY_32_INOVACE_21-11.pdf Svařování el.obloukem obalenou elektrodou VY_32_INOVACE_24-11.pdf Kontrola obráběcích strojů – vrtačky a vyvrtávačky
VY_32_INOVACE_21-12.pdf Svařování pod tavidlem, elektrostruskové VY_32_INOVACE_24-12.pdf Kontrola pístového kompresoru
VY_32_INOVACE_21-13.pdf Svařování v ochranné atmosféře VY_32_INOVACE_24-13.pdf Kontrola tlakových nádob
VY_32_INOVACE_21-14.pdf Svařování MAG, MIG VY_32_INOVACE_24-14.pdf Kontrola ventilátoru
VY_32_INOVACE_21-15.pdf Svařování WIG – TIG VY_32_INOVACE_24-15.pdf Kontrola hydrodynamického čerpadla
VY_32_INOVACE_21-16.pdf Svařování el. odporem VY_32_INOVACE_24-16.pdf Měření výkonu motorů
VY_32_INOVACE_21-17.pdf Netradiční způsoby VY_32_INOVACE_24-17.pdf Měření emisí motorových vozidel
VY_32_INOVACE_21-18.pdf Svařování plastů VY_32_INOVACE_24-18.pdf Technická prohlídka vozidla (STK)
VY_32_INOVACE_21-19.pdf Pájení VY_32_INOVACE_24-19.pdf Základy praktické metalografie, příprava vzorku
VY_32_INOVACE_21-20.pdf Lepení VY_32_INOVACE_24-20.pdf Základy praktické metalografie, makroskopie a mikroskopie
VYT
SouborPopisSouborPopis
---Algoritmizace úloh--- VY_32_INOVACE_32-19.pdf MySQL - relace
VY_32_INOVACE_25-01.pdf Základní pojmy programování VY_32_INOVACE_32-20.pdf MySQL - práce s většími daty
VY_32_INOVACE_25-02.pdf Příkazy v algoritmech ---Algoritmizace úloh---
VY_32_INOVACE_25-03.pdf Proměnné a konstanty VY_32_INOVACE_33-01.pdf Možnosti tabukových procesorů
VY_32_INOVACE_25-04.pdf Programovací jazyky VY_32_INOVACE_33-02.pdf Pojem databáze v MS Excelu
VY_32_INOVACE_25-05.pdf Základní kostra programu v jazyce Pascal VY_32_INOVACE_33-03.pdf MS Excel - filtrování databáze
VY_32_INOVACE_25-06.pdf Deklarace proměnných a konstant, datové typy v Pascalu VY_32_INOVACE_33-04.pdf MS Excel - složitější filtrování databáze
VY_32_INOVACE_25-07.pdf Jednoduché příkazy jazyka Pascal VY_32_INOVACE_33-05.pdf MS Excel - obecná práce s databázovou tabulkou
VY_32_INOVACE_25-08.pdf Výrazy VY_32_INOVACE_33-06.pdf MS Excel - souhrny
VY_32_INOVACE_25-09.pdf Operátory VY_32_INOVACE_33-07.pdf MS Excel - kontigenční tabulky 1
VY_32_INOVACE_25-10.pdf Priorita operátorů VY_32_INOVACE_33-08.pdf MS Excel - kontigenční tabulky 2
VY_32_INOVACE_25-11.pdf Složený příkaz VY_32_INOVACE_33-09.pdf MS Excel - základní databázové funkce
VY_32_INOVACE_25-12.pdf Podmíněný příkaz VY_32_INOVACE_33-10.pdf MS Excel - využítí základních databázových funkcí
VY_32_INOVACE_25-13.pdf Vnořování podmíněných příkazů VY_32_INOVACE_33-11.pdf MS Excel - využítí vyhledávacích funkcí
VY_32_INOVACE_25-14.pdf Vícenásobné větvení VY_32_INOVACE_33-12.pdf MS Excel - závislost údajů - korelace
VY_32_INOVACE_25-15.pdf Cyklus řízený proměnnou VY_32_INOVACE_33-13.pdf MS Excel - závislost údajů - regrese
VY_32_INOVACE_25-16.pdf Postupné výpočty s využitím cyklů VY_32_INOVACE_33-14.pdf MS Excel - generování náh. čísel - využití 1
VY_32_INOVACE_25-17.pdf Složitější cykly s proměnnými mezemi a vnořování cyklů VY_32_INOVACE_33-15.pdf MS Excel - generování náh. čísel - využití 2
VY_32_INOVACE_25-18.pdf Cyklus řízený podmínkou s podmínkou na začátku VY_32_INOVACE_33-16.pdf MS Excel a MS Access - srovnání, výhody
VY_32_INOVACE_25-19.pdf Cyklus řízený podmínkou s podmínkou na konci VY_32_INOVACE_33-17.pdf MS Excel - úvod do finančních funkcí
VY_32_INOVACE_25-20.pdf Generování náhodných hodnot VY_32_INOVACE_33-18.pdf MS Excel - budoucí hodnota, platba, úroková míra
---Základy programování--- VY_32_INOVACE_33-19.pdf MS Excel - praktické příklady finančních funkcí 1
VY_32_INOVACE_26-01.pdf Pole VY_32_INOVACE_33-20.pdf MS Excel - praktické příklady finančních funkcí 2
VY_32_INOVACE_26-02.pdf Využití jednorozměrných polí ---Počítačové sítě---
VY_32_INOVACE_26-03.pdf Textový řetězec jako pole textových znaků VY_32_INOVACE_34-01.pdf Počítačová síť
VY_32_INOVACE_26-04.pdf Třídění dat VY_32_INOVACE_34-02.pdf Server
VY_32_INOVACE_26-05.pdf Vícerozměrná pole VY_32_INOVACE_34-03.pdf Pracovní stanice
VY_32_INOVACE_26-06.pdf Využití dvourozměrných polí VY_32_INOVACE_34-04.pdf Rozdělení počítačový sítí
VY_32_INOVACE_26-07.pdf Práce se soubory VY_32_INOVACE_34-05.pdf Topologie počítačových sítí
VY_32_INOVACE_26-08.pdf Textové soubory VY_32_INOVACE_34-06.pdf Sběrnicová topologie
VY_32_INOVACE_26-09.pdf Typové a netypové soubory VY_32_INOVACE_34-07.pdf Topologie Hvězda
VY_32_INOVACE_26-10.pdf Záznam VY_32_INOVACE_34-08.pdf Sítě se strukturovanou kabeláží
VY_32_INOVACE_26-11.pdf Množina VY_32_INOVACE_34-09.pdf Pasivní síťové prvky
VY_32_INOVACE_26-12.pdf Objekt VY_32_INOVACE_34-10.pdf Aktivní síťové prvky
VY_32_INOVACE_26-13.pdf Hromadný příkaz VY_32_INOVACE_34-11.pdf Síťová architektura
VY_32_INOVACE_26-14.pdf Podprogramy VY_32_INOVACE_34-12.pdf Vrstvový model TCP/IP
VY_32_INOVACE_26-15.pdf Globální a lokální proměnné VY_32_INOVACE_34-13.pdf Adresace v TCP/IP sítích
VY_32_INOVACE_26-16.pdf Procedury VY_32_INOVACE_34-14.pdf IP adresy
VY_32_INOVACE_26-17.pdf Funkce VY_32_INOVACE_34-15.pdf Doménové adresy
VY_32_INOVACE_26-18.pdf Parametry podprogramů VY_32_INOVACE_34-16.pdf Email
VY_32_INOVACE_26-19.pdf Programové jednotky VY_32_INOVACE_34-17.pdf Protokoly elektronické pošty
VY_32_INOVACE_26-20.pdf Objektově orientované programování VY_32_INOVACE_34-18.pdf Charakteristika služby WWW
---Tvorba aplikací na platformě Windows--- VY_32_INOVACE_34-19.pdf Přenos dat protokolem FTP
VY_32_INOVACE_27-01.pdf Rozdíly mezi programování pro DOS a Windows VY_32_INOVACE_34-20.pdf Využití FTP klientů
VY_32_INOVACE_27-02.pdf Vývojové prostředí (IDE) ---Tvorba webových stránek---
VY_32_INOVACE_27-03.pdf Principy rychlého vývoje aplikací (RAD) VY_32_INOVACE_35-01.pdf Tvorba dokumentů na webu
VY_32_INOVACE_27-04.pdf Základní vlastnosti okna VY_32_INOVACE_35-02.pdf Princip značkovacích jazyků
VY_32_INOVACE_27-05.pdf Událostmi řízené programování VY_32_INOVACE_35-03.pdf Struktura (X)HTML dokumentu
VY_32_INOVACE_27-06.pdf Komponenty VY_32_INOVACE_35-04.pdf Meta data
VY_32_INOVACE_27-07.pdf Komponenta Label VY_32_INOVACE_35-05.pdf Validita (X)HTML dokumentu
VY_32_INOVACE_27-08.pdf Komponenta Edit VY_32_INOVACE_35-06.pdf Základní sémantické elementy pro práci s textem I.
VY_32_INOVACE_27-09.pdf Převody mezi textem a číslem VY_32_INOVACE_35-07.pdf Základní sémantické elementy pro práci s textem II.
VY_32_INOVACE_27-10.pdf Nástroje pro práci s textem VY_32_INOVACE_35-08.pdf Základní sémantické elementy pro práci s textem III.
VY_32_INOVACE_27-11.pdf Komponenta SpinEdit VY_32_INOVACE_35-09.pdf Obrázky na webové stránce
VY_32_INOVACE_27-12.pdf Komponenta CheckBox VY_32_INOVACE_35-10.pdf Propojení elektronických dokumentů (odkazy) I.
VY_32_INOVACE_27-13.pdf Komponenta DateTimePicker VY_32_INOVACE_35-11.pdf Propojení elektronických dokumentů (odkazy) II.
VY_32_INOVACE_27-14.pdf Tlačítka VY_32_INOVACE_35-12.pdf Seznamy
VY_32_INOVACE_27-15.pdf Víceřádkové vstupy – komponenta Memo VY_32_INOVACE_35-13.pdf Víceúrovňové seznamy
VY_32_INOVACE_27-16.pdf Víceřádkové vstupy – komponenta ListBox VY_32_INOVACE_35-14.pdf Tabulky
VY_32_INOVACE_27-17.pdf Víceřádkové vstupy – komponenta ComboBox VY_32_INOVACE_35-15.pdf Pokročilá práce s tabulkou
VY_32_INOVACE_27-18.pdf Práce s grafikou VY_32_INOVACE_35-16.pdf Formuláře v (X)HTML I.
VY_32_INOVACE_27-19.pdf Práce s obrazovými body VY_32_INOVACE_35-17.pdf Formuláře v (X)HTML II.
VY_32_INOVACE_27-20.pdf Dialogová okna VY_32_INOVACE_35-18.pdf Formuláře v (X)HTML III.
---Základy výpočetní techniky--- VY_32_INOVACE_35-19.pdf Možnosti publikování informací v síti Internet I.
VY_32_INOVACE_28-01.pdf Historie výpočetní techniky VY_32_INOVACE_35-20.pdf Možnosti publikování informací v síti Internet II.
VY_32_INOVACE_28-02.pdf Zásady práce s počítačem ---Design a vzhledové vlastnosti webových stránek---
VY_32_INOVACE_28-03.pdf Základní pojmy VY_32_INOVACE_36-01.pdf Kaskádové styly CSS
VY_32_INOVACE_28-04.pdf Číselné soustavy VY_32_INOVACE_36-02.pdf Deklarace kaskádových stylů
VY_32_INOVACE_28-05.pdf Kódování znaků VY_32_INOVACE_36-03.pdf Délkové jednotky v CSS
VY_32_INOVACE_28-06.pdf Booleova algebra VY_32_INOVACE_36-04.pdf Vlastnosti CSS pro font - písmo
VY_32_INOVACE_28-07.pdf Architektura počítače VY_32_INOVACE_36-05.pdf Vlastnosti CSS pro text - odstavec
VY_32_INOVACE_28-08.pdf Programové vybavení VY_32_INOVACE_36-06.pdf Vlastnosti CSS pro barvy a pozadí
VY_32_INOVACE_28-09.pdf Druhy programu z hlediska licencí VY_32_INOVACE_36-07.pdf Vlastnosti CSS pro velikosti a obtékání
VY_32_INOVACE_28-10.pdf Operační systémy VY_32_INOVACE_36-08.pdf Vlastnosti CSS pro okraje
VY_32_INOVACE_28-11.pdf Prostředí operačního systému VY_32_INOVACE_36-09.pdf Vlastnosti CSS pro rámečky
VY_32_INOVACE_28-12.pdf Organizace dat na disku VY_32_INOVACE_36-10.pdf Vlastnosti CSS pro seznamy
VY_32_INOVACE_28-13.pdf Práce se soubory (složkami) VY_32_INOVACE_36-11.pdf Vlastnosti CSS pro tabulky
VY_32_INOVACE_28-14.pdf Komprimace dat VY_32_INOVACE_36-12.pdf Vlastnosti CSS pro pozicování
VY_32_INOVACE_28-15.pdf Externí správce souborů VY_32_INOVACE_36-13.pdf Absolutní pozice prvku
VY_32_INOVACE_28-16.pdf Základní nastavení operačního systému VY_32_INOVACE_36-14.pdf Relativní pozice prvku
VY_32_INOVACE_28-17.pdf Archivace dat – údržba pevného disku VY_32_INOVACE_36-15.pdf Selektory, třídy, identifikátory
VY_32_INOVACE_28-18.pdf Počítačové viry VY_32_INOVACE_36-16.pdf Využití pozicování při definování vzhledu stránky
VY_32_INOVACE_28-19.pdf Ochrana před viry VY_32_INOVACE_36-17.pdf Použití a aplikace filtrů
VY_32_INOVACE_28-20.pdf Ochrana autorských práv VY_32_INOVACE_36-18.pdf Úvod do skriptovacích jazyků
---Technické vybavení--- VY_32_INOVACE_36-19.pdf Začlenění skriptů do webové stránky
VY_32_INOVACE_29-01.pdf Základní části výpočetní techniky VY_32_INOVACE_36-20.pdf SEO analýza a optimalizace webové stránky
VY_32_INOVACE_29-02.pdf Rozdělení počítačů ---Textový editor---
VY_32_INOVACE_29-03.pdf Základní jednotka VY_32_INOVACE_37-01.pdf Úvod - základní pojmy a nastavení
VY_32_INOVACE_29-04.pdf Základní deska VY_32_INOVACE_37-02.pdf Formát písma
VY_32_INOVACE_29-05.pdf Porty a sloty VY_32_INOVACE_37-03.pdf Formát odstavce
VY_32_INOVACE_29-06.pdf Procesor VY_32_INOVACE_37-04.pdf Ohraničení a stínování
VY_32_INOVACE_29-07.pdf Vnitřní paměť VY_32_INOVACE_37-05.pdf Odrážky a číslování
VY_32_INOVACE_29-08.pdf Paměťová media VY_32_INOVACE_37-06.pdf Tvorba stylů
VY_32_INOVACE_29-09.pdf Klávesnice VY_32_INOVACE_37-07.pdf Záhlaví a zápatí (šablona)
VY_32_INOVACE_29-10.pdf Polohovací zařízení VY_32_INOVACE_37-08.pdf Pravítka a tabulátory
VY_32_INOVACE_29-11.pdf Skenery VY_32_INOVACE_37-09.pdf Práce se sloupci
VY_32_INOVACE_29-12.pdf 3D skener VY_32_INOVACE_37-10.pdf Grafika v MS Office - typy objektů
VY_32_INOVACE_29-13.pdf Digitální fotoaparáty a kamery VY_32_INOVACE_37-11.pdf Grafika v MS Office - úprava objektů
VY_32_INOVACE_29-14.pdf Monitory VY_32_INOVACE_37-12.pdf Další objekty v MS Office (rovnice…)
VY_32_INOVACE_29-15.pdf Grafické karty VY_32_INOVACE_37-13.pdf Tabulky
VY_32_INOVACE_29-16.pdf Zvukové karty (reproduktory) VY_32_INOVACE_37-14.pdf Webová stránka
VY_32_INOVACE_29-17.pdf Vizualizační technika VY_32_INOVACE_37-15.pdf Hromadná korespondence
VY_32_INOVACE_29-18.pdf Tiskárny VY_32_INOVACE_37-16.pdf Práce s rozsáhlým dokumentem
VY_32_INOVACE_29-19.pdf 3D tiskárny VY_32_INOVACE_37-17.pdf Procvičení práce s rozsáhlým dokumentem
VY_32_INOVACE_29-20.pdf Modemy VY_32_INOVACE_37-18.pdf Formuláře
---Počítačová grafika--- VY_32_INOVACE_37-19.pdf Tipy a triky
VY_32_INOVACE_30-01.pdf Úvod do počítačové grafiky VY_32_INOVACE_37-20.pdf Spolupráce s dalšími produkty MS Office
VY_32_INOVACE_30-02.pdf Barevné modely ---Tabulkový procesor---
VY_32_INOVACE_30-03.pdf Grafické formáty VY_32_INOVACE_38-01.pdf Úvod - základní pojmy a nastavení
VY_32_INOVACE_30-04.pdf Programy pro grafiku VY_32_INOVACE_38-02.pdf Formát buněk a tabulek
VY_32_INOVACE_30-05.pdf Základní tvorba prezentace VY_32_INOVACE_38-03.pdf Vzorce - úvod, ruční zadávání, abs.adresace
VY_32_INOVACE_30-06.pdf Práce se snímky VY_32_INOVACE_38-03-01.xlsx
VY_32_INOVACE_30-07.pdf Efekty pro prezentace VY_32_INOVACE_38-04.pdf Vzorce - základní funkce
VY_32_INOVACE_30-08.pdf Ovládání prezentace VY_32_INOVACE_38-04-01.xlsx
VY_32_INOVACE_30-09.pdf RG - Výběr a transformace objektů VY_32_INOVACE_38-05.pdf Vzorce - matematické funkce
VY_32_INOVACE_30-10.pdf RG - Práce ve vrstvách VY_32_INOVACE_38-05-01.xlsx
VY_32_INOVACE_30-11.pdf RG - Kreslící nástroje VY_32_INOVACE_38-06.pdf Vzorce - funkce pro datum a čas
VY_32_INOVACE_30-12.pdf RG - Úprava, retušování obrázků VY_32_INOVACE_38-06-01.xlsx
VY_32_INOVACE_30-13.pdf RG - Práce s textem VY_32_INOVACE_38-07.pdf Práce s procenty
VY_32_INOVACE_30-14.pdf RG - Animovaný gif VY_32_INOVACE_38-07-01.xlsx
VY_32_INOVACE_30-15.pdf VG - Základní grafické objekty VY_32_INOVACE_38-08.pdf Podmíněné formátování
VY_32_INOVACE_30-16.pdf VG - Základní operace s objekty VY_32_INOVACE_38-08-01.xlsx
VY_32_INOVACE_30-17.pdf VG - Tvarování křivek a objektů VY_32_INOVACE_38-09.pdf Řady
VY_32_INOVACE_30-18.pdf VG - Práce s textem VY_32_INOVACE_38-09-01.xlsx
VY_32_INOVACE_30-19.pdf VG - Vektorizace rastrových obrázků VY_32_INOVACE_38-10.pdf Práce s více listy + 3D
VY_32_INOVACE_30-20.pdf VG - Vektorová animace VY_32_INOVACE_38-10-01.xlsx
---Databáze--- VY_32_INOVACE_38-11.pdf Grafy - úvod
VY_32_INOVACE_31-01.pdf Pojem a historie VY_32_INOVACE_38-11-01.xlsx
VY_32_INOVACE_31-02.pdf Základní pojmy - záznam, pole, typy polí VY_32_INOVACE_38-12.pdf Grafy - složité
VY_32_INOVACE_31-03.pdf Seznámení s relacemi VY_32_INOVACE_38-12-01.xlsx
VY_32_INOVACE_31-04.pdf Práce s tabulkami VY_32_INOVACE_38-13.pdf Grafy - úpravy a nastavení
VY_32_INOVACE_31-05.pdf Výběrové dotazy VY_32_INOVACE_38-13-01.xlsx
VY_32_INOVACE_31-06.pdf Složitější kritéria výběrových dotazů VY_32_INOVACE_38-14.pdf Zamykání
VY_32_INOVACE_31-07.pdf Parametrické a souhrnné dotazy VY_32_INOVACE_38-14-01.xlsx
VY_32_INOVACE_31-08.pdf Akční dotazy - dělení, příklady VY_32_INOVACE_38-15.pdf Ověření
VY_32_INOVACE_31-09.pdf Odstraňovací a aktualizační dotaz VY_32_INOVACE_38-15-01.xlsx
VY_32_INOVACE_31-10.pdf Vytvářecí a přidávací dotaz VY_32_INOVACE_38-16.pdf Funkce SVYHLEDAT
VY_32_INOVACE_31-11.pdf Relace mezi tabulkami - seznámení VY_32_INOVACE_38-16-01.xlsx
VY_32_INOVACE_31-12.pdf Relace - různé typy, vlastnosti VY_32_INOVACE_38-17.pdf Formuláře - prvky
VY_32_INOVACE_31-13.pdf Praktické využití relací VY_32_INOVACE_38-17-01.xlsm
VY_32_INOVACE_31-14.pdf Formuláře a sestavy - úvod, objekty VY_32_INOVACE_38-18.pdf Formuláře - procvičení
VY_32_INOVACE_31-15.pdf Vytváření formulářů VY_32_INOVACE_38-18-01.xlsx
VY_32_INOVACE_31-16.pdf Složitější formuláře VY_32_INOVACE_38-19.pdf Makra
VY_32_INOVACE_31-17.pdf Vytváření sestav VY_32_INOVACE_38-19-01.xlsm
VY_32_INOVACE_31-18.pdf Seznámení s makry VY_32_INOVACE_38-20.pdf Tipy a triky
VY_32_INOVACE_31-19.pdf Základní seznámení s MySQL ---Internetové služby a vyhledávání---
VY_32_INOVACE_31-20.pdf Konverze dat v prostředí MS Accessu VY_32_INOVACE_39-01.pdf Seznámení se službami Googlu
---Databázové systémy--- VY_32_INOVACE_39-02.pdf Vytvoření účtu a nastavení profilu
VY_32_INOVACE_32-01.pdf MS Access - shrnutí základních pojmů VY_32_INOVACE_39-03.pdf Gmail - práce s poštou a nastavení
VY_32_INOVACE_32-02.pdf MS Access - pojem relace VY_32_INOVACE_39-04.pdf Gmail - práce s kontakty, chat, telefon
VY_32_INOVACE_32-03.pdf MS Access - rozdělení dotazů, výběrové dotazy VY_32_INOVACE_39-05.pdf Kalendář
VY_32_INOVACE_32-04.pdf MS Accees - akční dotazy, odstraňovací a aktualizační VY_32_INOVACE_39-06.pdf Mapy
VY_32_INOVACE_32-05.pdf MS Accees - akční dotazy, vytvářecí a přidávací VY_32_INOVACE_39-07.pdf StreetView + Earth
VY_32_INOVACE_32-06.pdf MS Access - kombinace typů dotazů, dotaz z dotazu VY_32_INOVACE_39-08.pdf Vyhledávání
VY_32_INOVACE_32-07.pdf MS Access - typy relací, příklady VY_32_INOVACE_39-09.pdf iGoogle
VY_32_INOVACE_32-08.pdf MS Access - relace v dotazech VY_32_INOVACE_39-10.pdf Dokumenty - editor a prezentace
VY_32_INOVACE_32-09.pdf MS Access - formuláře a sestavy - vytváření VY_32_INOVACE_39-11.pdf Dokumenty- kalkulátor a kresba
VY_32_INOVACE_32-10.pdf MS Access - formuláře, podformuláře VY_32_INOVACE_39-12.pdf Dokumenty - formuláře
VY_32_INOVACE_32-11.pdf MS Access - generování složitějších sestav VY_32_INOVACE_39-13.pdf Fotky - práce s alby a sdílení
VY_32_INOVACE_32-12.pdf MS Access - propojení relací s formuláři a sestavami VY_32_INOVACE_39-14.pdf Picasa a Piknic
VY_32_INOVACE_32-13.pdf MS Access- složitější konverze dat VY_32_INOVACE_39-15.pdf Web - vytvoření struktury
VY_32_INOVACE_32-14.pdf MySQL - základní pojmy, motivace VY_32_INOVACE_39-16.pdf Web - naplnění
VY_32_INOVACE_32-15.pdf MySQL - základní práce stabulkou VY_32_INOVACE_39-17.pdf Google +
VY_32_INOVACE_32-16.pdf MySQL - příkaz SELECT VY_32_INOVACE_39-18.pdf YouTube
VY_32_INOVACE_32-17.pdf MySQL - odstraňování a aktualizace záznamů VY_32_INOVACE_39-19.pdf Sketch
VY_32_INOVACE_32-18.pdf MySQL - konverze dat VY_32_INOVACE_39-20.pdf Google - další možnosti (Blogger, překladač…)